20 87 07 40

Tyrenes tilstedeværelse
vækker respekt

Læs mere her

Om os

Bio-Trade ApS arbejder med bevarelse og forskønnelse af den danske natur gennem udførelse af bevarings- samt genopbygnings opgaver for offentlige og private kunder. Dette sker fx gennem skånsom oprensning af vådområder, opsætning at risflet til kantsikring, opførelse af stensætninger eller gartner og vedligeholdelsesopgaver mv.

De fleste af vores vandløb er så medtaget af forurening og hårdhændet vedligeholdelse, at de kræver en professionel pleje, således at den åbne kloakrende omdannes til et smukt vandløb. Især naturplejen i bynære områder stiller specielle krav til dagens naturpleje.

Tages der hensyn til naturens egen dynamik i vandløb og åer skabes der en meget mere varieret rentvandsfauna. Sikring af brinker med risflet er velegnet til genskabning af søbredder på blød bund- eller hvor søbredden bliver hårdt belastet. Ydermere handler Bio-Trade ApS med flere spændende kvalitetsprodukter, herunder kød fra den ungarske Grå okse. Dette kød udmærker sig ved et særligt højt jernindhold og en berigelse af umættede fedtsyrer, her i blandt omega 3 og 6 fedtsyrer.

Dyrene er samtidig en del af den danske naturpleje med afgræsning af naturarealer. Dette er både en økonomisk og dekorativ vedligeholdelse af et naturområde og særdeles velegnet til bekæmpelse af bjørneklo. Bio Trade ApS har flere års erfaring med opførelse af stensætninger og risflet. Bl.a. opgaver udført for Slots og Ejendomsstyrelsen, Statsskovvæsenet, Kirkeministeriet og primær kommuner.

Kontakt os

Sø og vandløb

Gartneri

Risflet & Kantsikring

Bjørneklo

Grå Okse

Vandbøffel