20 87 07 40

Risflet er ikke blot en
smuk dekoration

Læs mere her

Naturpleje

Otte ungarske Grå Okse- tyre blev i juni 2009, udsat i Slugten ved Sjælsø i Rudersdal Kommune, som en del af naturplejen i området. Tyrenes tilstedeværelse er fortsat en stor succes både i forhold til bekæmpelse af bjørneklo, og i ligeså høj grad i forhold til publikum. Tyrenes tilstedeværelse vækker respekt og fascination med deres stærke særprægede udseende.

Bio Trade ApS har flere års erfaring med opførelse af stensætninger og risflet. Bl.a. opgaver udført for Slots og Ejendomsstyrelsen, Statsskovvæsenet, Kirkeministeriet og primær kommuner. Risflet er ikke blot en smuk dekoration, men kan bruges praktisk til sikring af brinker og er velegnet til genskabning af søbredder på blød bund- eller hvor søbredden bliver hårdt belastet.

Vælges det korrekte materiale har flettet en levetid på op til 50 år. Stensætninger kan ligeledes med fordel benyttes til kantsikring eller som et flot element i haven, med beplantning af blomstrende stensætningsplanter.

Kontakt os  

Sø og vandløb

Gartneri

Risflet & Kantsikring

Bjørneklo

Grå Okse

Vandbøffel